เลือกแบบแพ็คเกจโกลด์ 30 วัน

√ เล่นแบบออนไลน์ไม่จำกัดเป็นเวลา 30 วัน

√ ส่งหลักฐานการชำระแล้วสามารถใช้งานได้ทันที

√ แชทฟรี-รับ-ส่งอีเมล์ฟรี-เว็บแคมฟรี