การเขียนประวัติชีวิตของหญิงแต่ละคนจะมีความโดดเด่นได้อย่างไร

ดิฉันมาบอกเคล็ดลับและเทคนิคให้กับคุณในฉบับนี้กันเลยค่ะ

วิธีการเขียนประวัติของคุณเพื่อลงProfileย่อมต้องมีรูปแบบค่ะแต่เป็นรูปแบบที่อิงกับประวัติที่แท้จริงของคุณด้วยเช่นในกรณีที่คุณหย่าเราก็ต้องเขียนเรื่องราวความรักของคุณให้ดูเหมือนว่าคุณไมใ่ช่คนมองโลกในแง่ร่้ายแม้จะเคยผ่านเรื่องราวที่เจ็บปวดมาก่อนหรือส่วนมากฝ่ายหญิงมักจะเขียนประวัติของตนว่าฉันต้องการคนดูแลพ่อแม่ลูกที่ติดมาจากสามีเก่าสรุปคือต้องการคนมารับผิดชอบชีวิตแต่การจะเขียนในลักษณะเช่นนั้นย่อมไม่เข้าตาชายฝรั่งแน่ๆค่ะซึ่งทีมงานเรายินดีช่วยเหลือคุณในเรื่องนี้โดยเราจะช่วยเขียนเรื่องราวของคุณให้ชายฝรั่งเข้าใจว่าพ่อแม่ลูกเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญสุดในชีวิตคุณ

ถ้าคุณพบกับคนที่ใช่คุณยินดีท่ีจะต้อนรับเขา(ชายต่างชาติ)มาเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณด้วยเช่นกันซ่ึงชายฝร่ังก็ต้องการให้ฝ่ายหญิงมองว่าเขาเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวไม่ใช่ตู้เอทีเอ็มการเขียนประวัติไม่ควรที่จะยาวเกินไปหรือสั้นเกินไป

แต่ถ้าคุณกําลังกังวลว่าประวัติของคุณนั้นยาวเกินไปหรือไม่?

ชายฝรั่งจะอดทนอ่านต่อไปไหม?

ดิฉันขอบอกถึงเคล็ดลับค่ะว่าให้คุณมองไปท่ีจุดแรกคือรูปภาพของคุณถ้าภาพของคุณสวยประวัติดีเรื่องราวของคุณจะยาวแค่ไหนชายฝรั่งก็นั่งอ่านอย่างตั้งใจและอยากที่จะรู้จักให้มากยิ่งๆขึ้นฝ่ายผู้หญิงเองก็เหมือนกันถ้าสนใจชายฝรั่งงคนใดจะใช้เวลาอ่านประวัติผู้ชายคนนั้นได้นานก็ไม่ว่ากันค่ะการเขียนประวัติฉบับภาษาอังกฤษที่ดีเพียงครั้งเดียวอาจหมายถึงการเปลี่ยนชีวิตของคุณไปทั้งชีวิตค่ะ