เตรียมพร้อมก่อนใครเมื่อต้องเขียน profpile ด้วยตัวเอง


เตรียมพร้อมก่อนใคร เมื่อต้องเขียน profile ด้วยตัวเอง
1. ช่ือภาษาอังกฤษของคุณเอง ต้องรู้ตัวสะกดที่ถูกต้อง และควรเป็นชื่อจริง นามสกุลจริง
คุณผู้หญิงหลายท่าน มีความกังวลใจว่า ควรใช้ช่ือจริง หรือ นามแฝง สําหรับ Web Dating ยกตัวอย่าง เมื่อคุณสมัครเป็นสมาชิก เพื่อเข้าใช้บริการใน www.MeetFarangMen.com ขั้นแรกคุณจะพบกับขั้นตอนการสร้างบัญชีผู้ใช้ของตัวคุณเอง ซึ่งดิฉันขอแนะนําว่า คุณควรใช้ช่ือจริง นามสกุลจริง ไม่ควรใช้นามแฝง หรือใช้คํานําหน้าเพียง Miss หรือ Mrs. เพราะการใช้ ชื่อจริง นามสกุลจริง จะบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือ ว่าคุณมีตัวตนอยู่จริง คุณเป็นคนเดียวกันกับภาพที่แสดงบน profile และข้อมูลใน profile ของคุณนั้น สามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งการใช้ช่ือจริง นามสกุลจริง จะช่วยให้การพบกันบนออนไลน์ ระหว่างคุณกับชายต่างชาติเป็นไปอย่างราบรื่น ฝ่ายชายก็ไม่ต้องเคลือบแคลงสงสัยว่า ตนเองกําลังสานสัมพันธ์อยู่กับใครกันแน่ ประกอบกับการใช้ช่ือจริง นามสกุลจริง ยังช่วยทําให้ดิฉัน และทีมงาน MeetFarangMen.com ติดต่อคุณได้ง่ายข้ึน เช่น ถ้าคุณใช้นามแฝงทําการสมัครไว้ เมื่อทีมงาน MeetFarangMen.com โทรศัพท์ติดต่อกลับไปหาเพื่อนัดเดท คุณก็อาจจะจํานามแฝงของตัวเองไม่ได้ และปฎิเสธว่า บุคคลดังกล่าวไม่ใช่  ตัวคุณ อย่าชะล่าใจว่า เหตุการณ์นี้จะไม่มีทางเกิดข้ึนนะคะ เพราะมันเคยเกิดขึ้นจริงมาแล้วค่ะ

2. คุณต้องมี E-mail Address สําหรับใช้ใน Web Dating โดยเฉพาะ
สาเหตุท่ีคุณต้องมี E-mail Address สําหรับใช้ใน Web Dating โดยเฉพาะ เพราะคุณไม่ควรใช้ E-mail Address เดียวกันกับที่คุณใช้ทํางานและเพื่อให้แยกแยะได้ชัดเจนยิ่งขึ้น คุณควรกําหนด Web Dating ที่มีอยู่ในใจ แล้วให้ใช้ E-mail Address ต่อหน่ึง Web Dating และคุณควรจดบันทึกไว้ด้วยว่า คุณใช้ชื่อ E-mail Address ใดในแต่ละ Web Dating เพื่อที่คุณจะจําได้ว่า คุณเจอชายฝรั่งคนแรกจากเว็บไซต์ใด และเจอชายฝรั่งอีกคนหน่ึงที่เว็บไซต์ใด เมื่อถึงเวลาเจอกับเขาจริงๆ คุณจะได้ไม่งงว่าคุณเจอเขาจากเว็บไซต์ใด
อันที่จริง ดิฉันไม่ได้คิดจะเชียร์ให้คุณเป็นคนเจ้าชู้ หรือไม่จริงใจนะคะ แต่ในเบื้องต้นของการสร้าง profile ลงบน Web Dating ต่างๆ ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ยังไม่ได้ตัดสินใจคบกันอย่างจริงจัง ฝ่ายชายฝรั่งเองก็อาจวาง profile ของเขาไว้บน Web Dating ต่างๆ เช่นกันและนอกเหนือจากคุณเขาอาจแชทกับหญิงไทย อื่นๆ อีกมากมาย เพราะต่างฝ่ายต่างอยู่ในช่วงเวลาที่เปิดโอกาสให้ตนเองได้ค้นหาคนที่ใช่ คนที่เหมาะกับตนเองมากที่สุดค่ะ
ดังน้ัน คุณจึงควรเปิดโอกาสให้ตนเองได้เลือกมากที่สุด และควรทําใจเอาไว้ว่าแม้คุณและเขาจะแชทกันรู้สึกดีต่อกันมากเพียงใด แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า ฝ่ายชายฝรั่งจะเลือกคุณเป็นแฟนหรือเป็นภรรยาของเขา เพราะเขาก็กําลังแชทกับหญิงไทยอื่นๆ ไปพร้อมกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคุณ ตราบใดที่เขาและคุณยังไม่ตกลงปลงใจกันค่ะ

3. ประวัติส่วนตัวที่สมบูรณ์ (ฉบับภาษาอังกฤษ)
สําหรับคุณผู้หญิงที่ต้องการเขียนประวัติชีวิตลงใน profile เพื่อค้นหารักแท้กับชายต่างชาติ คงเป็นไปไม่ได้ หากคุณคิดจะเขียนประวัติชีวิตเป็นภาษาไทย เพราะคําว่า “ชายต่างชาติ” ที่คุณกําลังค้นหาก็น่าจะเป็นคําตอบได้นะคะว่าพวกเขาไม่มีทางอ่านประวัติชีวิต หรือ profile ฉบับภาษาไทย ได้เข้าใจแน่ แม้จะใช้บริการ google แปลภาษา ก็คงยังไม่รู้เรื่องอยู่ดีค่ะ ดังน้ัน คุณจึงควรรู้ภาษาสากล คือ ภาษาอังฤษแม้คุณอาจยังไม่ถึงขั้นเชี่ยวชาญ แต่คุณก็ควรมีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาบ้าง เพราะการเขียนประวัติชีวิตหรือ profile ฉบับภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง สิ่งสําคัญ คือ ต้องไม่สะกดคําศัพท์ผิดค่ะ เพราะการสะกดคําศัพท์ผิดบ่อยๆ นั่นแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนมักง่าย อีกทั้งการเขียนประวัติชีวิต หรือ profile ที่ดีต้องไม่เขียนให้สั้นหรือยาวเกินไป และสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเขียนประวัติชีวิต หรือ profile ประกอบด้วยเรื่องต่างๆ ดังนี้

Line profile pic.jpg

สอบถามบริการ-ให้ติดต่อกลับ

ข้อมูลปลอดภัยมาตรฐาน SDN