ควรเริ่มที่ตรงไหนกับความผิดพลาดในอดีต

ยกตัวอย่าง แม้ว่าคุณอาจเคยผ่านการแต่งงานกับผู้ชายไทยมาแล้วและมันเป็นช่วงเวลาที่แย่คุณก็ไม่ต้องเขียนไว้ใน profile ว่า “ความรักของฉันที่ผ่านมา ฉันโดนซ้อมทุกวันเลย” แต่คุณควรเล่า ทํานองว่า ความรักของฉันที่ผ่านมาไม่ประสบความสําเร็จ แต่มันช่วยทําให้ฉันมีประสบการณ์ในการ มองหาความรักครั้งต่อไปและอะไรบ้างที่ต้องแก้ไข สิ่งที่ฉันมองหาจากความสัมพันธ์ครั้งใหม่ คือ ฉันอยากที่จะลองคบหา เปิดโอกาสเปิดใจให้กับใครสักคนหน่ึง ซึ่งเขายินดีที่จะรู้จักกับฉัน ค่อยๆศึกษาความเป็นกันและกันเป็นคู่คิดที่คอยปรึกษาหารือกัน ครอบครัวฉันเป็นครอบครัวใหญ่และฉันยินดีให้เขามาเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวเรา ฉันยินดีต้อนรับเขามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ผู้ชายคนนี้ไม่ต้องเลิศเลอในสายตาคนอื่นแต่เขาแค่ดีกับฉันก็พอ

กรณีที่คุณผู้หญิงมีลูกแล้วถึงแม้คุณจะเขียนใน profile เกี่ยวกับรักคร้ังเก่าที่ผิดหวังแต่ใน profile คุณอาจไม่ต้องเขียนเจาะลึกรายละเอียดว่า คุณมีบุตรหรือเปล่า เพียงคุณเขียนว่าคุณเคยผ่านการมีครอบครัว หรือเคยมีแฟนมาแล้ว ในการเขียน profile เกี่ยวกับเรื่องลูกติดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ดิฉันถือว่า เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ดังน้ัน ใน www.MeetFarangMen.com จึงไม่มีช่องว่างสําหรับให้สมาชิกระบุรายละเอียดว่า คุณหรือเขามีลูกกี่คน อย่างไรก็ตาม การเล่าถึงเรื่องลูกของคุณให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้คุณต้องค่อยๆ บอกเขาให้ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดรู้สึกถึงแง่ดีมากที่สุดและต้องอยู่ภายใต้การเปิดเผยและจริงใจต่อกัน

ตรงกันข้าม หากคุณต้องการระบุว่าคุณมีลูกแล้วลงไปใน profile ด้วย
คําถาม คือ จะเป็นการดีหรือไม่ที่ทําเช่นน้ัน หรือจะเกิดผลเสียหรือไม่
คําตอบ คือ สามารถทําได้ค่ะ แต่ต้องมีเทคนิค
โดยคุณควรเขียน profile ในลักษณะทํานองว่า สามีเก่าของฉันจากไปตอนที่ลูกยังอยู่ในท้องของฉัน หรือฉันผ่านครอบครัวที่ไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตคู่ แต่กําลังใจจากลูกทําให้ฉันยืนหยัดขึ้นอีกครั้ง ตอนนี้เขากําลังน่ารักฉันดูแลเขาและลูกเป็นทั้งหมดของชีวิตฉัน สาเหตุที่คุณควรเขียน profile ในลักษณะที่ว่าคุณสามารถดูแลลูกได้ ดูแลตัวเองได้ทั้งที่ไม่มีสามี จะทําให้ชายฝรั่งรู้สึกนับถือ และ ยกย่องในตัวคุณ แต่ถ้าเกิดคุณเขียน profile บอกให้เขาต้องดูแลพ่อแม่ของคุณ ต้องดูแลลูกของคุณที่ติดมา ชายฝรั่งจะมีความรู้สึกว่าถ้าเขาต้องดูแลคุณทุกอย่าง ท้ังลูก ทั้งพ่อแม่ แล้วตัวเขาล่ะ ใครจะดูแล

Line profile pic.jpg

สอบถามบริการ-ให้ติดต่อกลับ

ข้อมูลปลอดภัยมาตรฐาน SDN