ถ่ายรูป Profile ให้โดนใจชายฝรั่ง

คุณผู้หญิงบางท่านจะครุ่นคิดกันไปว่า รักแท้จะเกิดได้อย่างไร ถ้าเขาเลือกที่จะ สนทนากับคุณเพราะรูปร่างหน้าตาที่ดี ที่แสดงบนรูปถ่ายในโปรไฟล์ ดิฉันจึงขอแนะนําว่า คุณอย่าได้ กังวลใจไปเลยค่ะ เพราะนั่นเป็นเรื่องธรรมชาติของผู้ชายทุกคน และรวมไปถึงเป็นเรื่องธรรมชาติของเรา ทุกคน ไม่ว่าผู้หญิง หรือผู้ชาย ที่ต่างฝ่ายก็มักจะตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ตนพึงพอใจมากที่สุดก่อนเป็น อันดับแรก จากนั้นถึงค่อยเริ่มพิจารณาอย่างถ้วนถี่อีกครั้งว่า สิ่งที่ได้ตัดสินใจเลือกไปในครั้งแรกนั้น แท้จริงแล้วคือสิ่งที่เหมาะ และคู่ควรกับเราหรือไม่

เมื่อภาพถ่ายเปรียบเหมือนใบเบิกทาง ที่จะทําให้คุณได้มีโอกาสสนทนา และทําความคุ้นเคย กับชายชาวต่างชาติ ซึ่งอาจหมายถึง ชายชาวต่างชาติมากกว่า 1 ราย หรือมากกว่า 100 ราย จาก หลากหลายเชื้อชาติ หลากหลายประสบการณ์ชีวิต ทําให้คุณมีโอกาสเลือกชายฝรั่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณ มากขึ้น จากการได้ร่วมแบ่งปันความคิดเห็นอันหลากหลาย และโอกาสเหล่านี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ หากคุณมองข้ามความสําคัญของใบเบิกทาง นั่นคือ ภาพถ่ายที่ดีในโปรไฟล์ของคุณค่ะ
ในเมื่อความเป็นจริง ผู้ชายใช้เวลาน้อยกว่า 3 วินาที ในการตัดสินใจว่า เขารู้สึกอย่างไรกับคุณ ดังนั้น ในเวลาแค่ 3 วินาที ก็เพียงพอแล้ว ที่จะทําให้ชายฝรั่งตกหลุมรักคุณ
มาเรียนรู้วิธีสร้างภาพถ่ายท่ีช่วยดึงดูด และสร้างความประทับใจแรกให้กับชายชาวต่างชาติ ไปกับ MeetFarangMen กันค่ะ

Line profile pic.jpg

สอบถามบริการ-ให้ติดต่อกลับ

ข้อมูลปลอดภัยมาตรฐาน SDN