บอกลาความโสดอันแสนโดดเดี่ยว


บทที่ 1 บอกลาความโสดอันแสนโดดเดี่ยว กับ MeetFarangMen.com
ถ้าคุณเบื่อหน่ายกับชีวิตที่โดดเดี่ยว ผิดหวังกับความรักที่ผ่านมาถึงเวลาหรือยังที่คุณจะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนคนที่ใช่ คนที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับคุณ และถ้าความฝันของคุณ คือ การได้พบรัก ที่สุดแสนโรแมนติกกับชายชาวต่างชาติแต่จนแล้วจนรอดคุณก็ไม่เคยเดินผ่านใครสักคน นั่นคงถึงเวลาแล้วที่คุณต้องใช้วิธีการหาคู่ผ่านเว็บไซต์ มันเป็นหนทางที่คุณจะได้พบเจอกับชายชาวต่างชาติบนโลกที่แคบลงทุกวัน กามเทพไม่ได้ทํางานแต่เฉพาะบนถนนหนทางเท่านั้น บ่อยครั้งที่ท่านยังทํางานอยู่ในโลก ออนไลน์ด้วย
ส่ิงแรกที่ดิฉันอยากบอกคุณผู้หญิงที่กังวลว่า การหาคู่ผ่านเว็บไซต์เป็นเรื่องที่ควรทํา หรือไม่
ดิฉันขอให้คุณสลัดความคิดกังวลนั้นออกไปจากหัวได้เลยโลกทุกวันนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะการหาคู่ออนไลน์ถือว่ากําลังเป็นท่ีนิยมมากในปัจจุบัน เพราะถือเป็นช่องทางใหม่ที่คุณจะได้ค้นหาคนที่ใช่
“เอ๊ะ!!! แต่เดี๋ยวก่อนฉันจะโดนหลอกหรือเปล่าที่ผ่านมาลองคบผู้ชายตัวเป็นๆยังช้ำใจไม่หายแล้วในโลกออนไลน์ ไม่เห็นตัว ไม่เห็นตน จะไหวเหรอ”คุณผู้หญิงบางท่านอาจคิดเช่นนั้น
ข้อกังวลของคุณจะหมดไปด้วยการให้บริการของ MeetFarangMen.com เว็บไซต์หาคู่ที่ยินดี ต้อนรับคุณผู้หญิงหัวใจโสดทุกท่าน ที่กําลังเร่ิมต้นค้นหาชายฝรั่ง ผู้มีรักแท้ และมีคุณสมบัติตามที่คุณต้องการค่ะ ดิฉัน “ณฐมน แมดิสัน” จะคอยช่วยเหลือและแนะนําคุณ ในทุกขั้นตอนของการเริ่มต้นค้นหาใครสักคนที่ใช่และดีพร้อม สําหรับคุณ
www.MeetFarangMen.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการจัดเดทระหว่างผู้หญิงไทยกับชายต่างชาติ จุดเริ่มต้นของการบริการอันสร้างสรรค์นี้ เร่ิมจากประสบการณ์ตรงของดิฉันเอง ท่ีผิดหวังในรักจากผู้ชายไทยจนในที่สุดดิฉันได้พบรักกับชายต่างชาติ ด้วยการแนะนําจากเพื่อนรุ่นพี่ที่เธอก็มีสามีเป็นชาวต่างชาติ เช่นกัน ปัจจุบันดิฉันอยู่กินฉันสามีภรรยากับชายต่างชาติคนน้ีค่ะ เขาเป็นชาวออสเตรเลีย ชื่อว่า ไมเคิล และเขาคือผู้ที่ให้โอกาสดิฉันในหลายๆเรื่องผลักดันให้ดิฉันรู้จักนําศักยภาพทางความคิดและความสามารถท่ีมีอยู่ในตัวเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในหลายๆเรื่อง ทั้งด้านการใช้ชีวิต และการทํางาน อย่างไรก็ตาม การให้บริการจัดเดทของ www.MeetFarangMen.com ก็ไม่ได้เกิดจากการได้สามีฝรั่งโดยตรงหรอกนะคะ แต่มันเกิดขึ้นโดยบังเอิญ เมื่อดิฉันและคุณไมเคิลได้แนะนําเพื่อนของเราให้ได้รู้จักกันและพวกเขาเกิดพอใจในกันและกัน เราจึงได้ทําการจัดเดทและคอยให้คําปรึกษาเพื่อนๆ ของเรามาโดย ตลอด กระทั่งพวกเขาได้แต่งงานและใช้ชีวิตคู่ร่วมกันจนถึงปัจจุบัน หลังจากน้ันเราก็แนะนําเพื่อนๆ ของเราให้ได้เป็นคู่รักกันในอีกหลายคู่ ช่วงเวลานั้นเองที่ทําให้ดิฉันค้นพบว่า ดิฉันมีความสุขมากเพียงใดที่ได้เห็นคนทั้งสองฝ่ายได้รักกันและมีความสุขที่ได้อยู่คู่กัน ช่างเป็นความรู้สึกพิเศษยิ่งสําหรับดิฉันค่ะท้ังสนุกตื้นตันใจ ประทับใจ และ ยินดีกับความรักอันแสนหวานของพวกเขาเหล่านั้น

กระท่ังวันหนึ่ง คุณไมเคิล สามีของดิฉันเอ่ยข้ึนว่า “ในเมื่อดิฉันมีความสุขกับสิ่งนี้ แล้วทําไม ไม่ลงมือทําให้กับผู้คนอื่นๆ ต่อไปล่ะ” คําพูดที่สะกิดความคิดในคร้ังน้ันจากสามี ทําให้ดิฉันตระหนักว่า ดิฉันควรทําอะไรสักอย่าง….

วันหนึ่ง น้องชายของสามีดิฉัน ซึ่งทํางานเป็นนักการตลาดด้านออนไลน์ ได้เดินทางมาเยี่ยมเรา ที่ประเทศไทย พวกเราเดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกัน และในทริปคร้ังนั้น ดิฉันได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดกับน้องชายของสามีในเรื่องที่ดิฉันได้มีโอกาสทําให้ หญิงไทย-ชายฝรั่ง ได้เป็นคู่รักกันมามากมาย และดิฉันมีความสุขมากที่ได้ทําสิ่งเหล่าน้ัน น้องชายของสามีจึงได้ให้คําแนะนํากับดิฉันเก่ียวกับ การทํา Web Dating ซึ่งเป็นที่นิยมอยู่ท่ัวโลก หลังจากทริปนั้น ดิฉันกลับมาไตร่ตรอง และคิดว่าใช่แล้วล่ะดิฉันจะทํา Web Dating จากน้ัน ดิฉันทําการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับ Web Dating ท้ังของไทย และของ ต่างชาติ พบว่า Web Dating ส่วนใหญ่ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าใดนักสําหรับหญิง-ชาย ที่ต้องการหาคู่แท้สักคนอีกท้ังยังไม่มีความเป็นส่วนตัวมากเท่าใดด้วยและหลายเว็บก็มักสร้างข้อมูลข้ึนมาหลอกลวงสมาชิก เพื่อให้สมาชิกหลงเชื่อว่า เว็บไซต์ของตนสามารถหาชายฝรั่งที่ร่ำรวย แสนดี มาออกเดทกับเธอได้ จากนั้นก็จะเก็บค่าสมาชิกกินเปล่าไปเรื่อยๆไม่มีการสร้างแรงจูงใจใดๆ กระตุ้นชายฝรั่งให้หันมาสนใจ พวกเธออย่างจริงจัง

www.MeetFarangMen.com จึงถูกสร้างขึ้นด้วยใจรักและความทุ่มเทแรงกายแรงใจ เพื่อให้หญิงไทยได้ออกเดทกับชายฝรั่งที่ใช่และได้แต่งงานกัน ใช้ชีวิตคู่ที่ดีร่วมกันต่อไป เพราะหญิงไทยทุกคนถือเป็นคนในครอบครัวเดียวกันกับดิฉันค่ะซึ่งกว่าจะมาเป็น www.MeetFarangMen.com ดั่งทุกวันนี้ไม่ได้เกิดจากความคิดรวบยอดของใครคนใดคนหน่ึงเท่านั้นนะคะ คุณเคยได้ยินไหมคะว่าสองหัวดีกว่าหัวเดียว ยิ่งหลายหัวยิ่งดีเข้าไปใหญ่ ดิฉันเข้าร่วมงานสัมนาทั้งของไทยและของต่างประเทศมากมาย ทั้งเดินทางไปยังออสเตรเลีย เพื่อเข้าร่วมการสัมนาในหัวข้อสําคัญต่างๆอย่างจริงจัง พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้รับการแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญในสายงานต่างๆ มากมาย ที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้างเว็บไซต์ที่ดีและเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการหาคู่การจัดเดทที่น่าสนใจ และใช้ได้ผลจริงในการทําให้ หญิงไทย ชายฝรั่ง ได้พบรักแท้ ได้ลองคบหากันด้วยการออกเดทและใช้ชีวิตคู่ร่วมกันในที่สุดค่ะ

ดิฉันจึงขอให้คุณผู้หญิงไทยทั้งหลาย มั่นใจ อุ่นใจ และมอบความไว้วางใจให้กับ www.MeetFarangMen.com เพราะเราจะไม่ทําให้คุณผิดหวังค่ะ

Line profile pic.jpg

สอบถามบริการ-ให้ติดต่อกลับ

ข้อมูลปลอดภัยมาตรฐาน SDN