พาดหัว (Headline) แบบโดนๆ


เมื่อได้ภาพสวยๆมาแล้วคุณต้องหาหัวข้อที่โดนใจ สะดุดตา เป็นถ้อยคําสั้นๆที่บ่งบอกถึงส่ิงที่คุณต้องการหรือตัวตนของคุณเพื่อจูงใจให้ชายต่างชาติอยากเข้ามาอ่าน profile ของคุณ เช่น ประโยคที่ว่า “Just Friends? I have enough friends…” “Looking for Mr.Right now!!!!!” หรือ “Let me show you how fun it would be to dating with me!”

แต่ถ้าคุณถนัดที่จะเลือกใช้คํากลางๆก็ไม่ผิดค่ะ ดิฉันขอแนะนําพาดหัวที่ดูน่าค้นหา อย่างเช่น “looking for someone special” “looking for a nice guy”

แต่ขอให้หลีกเลี่ยงการใช้พาดหัวประเภท “Seeking for marriage” “Looking for someone taking of me” อันนี้ฝรั่งที่ต้องการหาคู่ชีวิตจริงเขาจะมองข้ามไปเลยค่ะ เพราะเขารู้ทันทีว่าเขาต้องเจอกับอะไร

ดังนั้น การเลือกใช้ประโยคพาดหัวแบบโดนใจและการใส่รายละเอียดใน profile ที่น่าสนใจย่อมแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นหญิงที่มีทัศนคติที่ดีหรือไม่ด้วยค่ะ

Line profile pic.jpg

สอบถามบริการ-ให้ติดต่อกลับ

ข้อมูลปลอดภัยมาตรฐาน SDN