มาเริ่มทํา profile ที่ดี ไปพร้อมๆ กับดิฉันได้เลยค่ะ

คุณอาจจะสงสัยว่า profile ของคุณ ในส่วนของประวัติชีวิตที่ทีมงาน MeetFarangMen.com เขียนขึ้นมานั้นจะคล้ายคลึงกับ profile ของสมาชิกหญิงท่านอื่นๆ หรือไม่ หากต้องเขียน profile ให้กับสมาชิกหญิงหลายท่าน เพราะเมื่อชายฝรั่งได้เข้ามาอ่าน profile ในส่วนของประวัติชีวิตของหญิงแต่ละคน มันจะมีความโดดเด่นได้อย่างไร

คําตอบ คือ วิธีการเขียนประวัติของคุณเพื่อลง profile ย่อมต้องมีรูปแบบค่ะ แต่เป็นรูปแบบที่อิงกับประวัติที่แท้จริงของคุณด้วย เช่น ในกรณีที่คุณหย่า เราก็ต้องเขียนเรื่องราวความรักของคุณให้ดูเหมือนว่าคุณไม่ใช่คนมองโลกในแง่ร้ายแม้จะเคยผ่านเรื่องราวที่เจ็บปวดมาก่อน หรือ ส่วนมากฝ่ายหญิง มักจะเขียนประวัติของตนว่า ฉันต้องการคนดูแลพ่อแม่ ลูกที่ติดมาจากสามีเก่า สรุป คือ ต้องการคนมารับผิดชอบชีวิต แต่การจะเขียนในลักษณะเช่นนั้น ย่อมไม่เข้าตาชายฝรั่งแน่ๆ ค่ะ ซึ่งทีมงาน MeetFarangMen.com ยินดีช่วยเหลือคุณในเรื่องนี้โดยเราจะช่วยเขียนเรื่องราวของคุณให้ชายฝรั่งเข้าใจว่า พ่อแม่ ลูก เหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณและคุณยินดีที่จะต้อนรับเขา (ชายฝรั่ง) มาเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตด้วยเช่นกัน ซึ่งชายฝรั่งก็ต้องการให้ฝ่ายหญิงมองว่า เขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ไม่ใช่ตู้เอทีเอ็ม

การเขียนประวัติไม่ควรที่จะยาวเกินไป หรือสั้นเกินไป แต่ถ้าคุณกําลังกังวลว่าประวัติของคุณนั้นยาวเกินไปหรือไม่ ชายฝรั่งจะอดทนอ่านต่อไปไหมดิฉันขอบอกถึงเคล็ดลับค่ะว่า ให้คุณมองไปที่จุดแรก คือ รูปภาพของคุณ ถ้าภาพของคุณสวย ประวัติดี เรื่องราวของคุณจะยาวแค่ไหน ชายฝรั่งก็นั่งอ่านค่ะ ฝ่ายผู้หญิงเองก็เหมือนกัน ถ้าสนใจชายฝรั่งคนใดจะใช้เวลาอ่านประวัติผู้ชายคนนั้นได้นาน ก็ไม่ว่ากันค่ะ

การเขียน profile ฉบับภาษาอังกฤษที่ดีเพียงครั้งเดียว อาจหมายถึงการเปลี่ยนชีวิตของคุณ ไปทั้งชีวิตค่ะ ซึ่งคุณสามารถนํา profile ฉบับภาษาอังกฤษของคุณ ไปใช้ใน Web Dating ได้อีกหลายแห่ง ทําให้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเขียนใหม่ โดยไม่รู้ว่าจะต้องพิมพ์อย่างไร เขียนเรื่องราวอย่างไรให้ดูน่าสนใจ และยังต้องถูกหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วย

จริงอยู่ที่ www.MeetFarangMen.com คือ หนึ่งใน Web Dating แต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะ ที่คุณจะนํา profile ของคุณไปแสดงบนหน้า Web Dating อื่นๆ เพราะคุณอาจได้พบกับชายฝรั่งที่เหมาะกับคุณ ท่ีสุดจาก Web Dating อื่นก็ได้ และเช่นเดียวกันค่ะ สมาชิกทั้งฝ่ายชายชาวต่างชาติ ฝ่ายหญิงไทย จาก Web Dating อื่นเหล่าน้ันอาจได้พบรักแท้และคู่รักที่เหมาะสมกับตนมากที่สุดใน www.MeetFarang Men.com

ดังนั้น จงอย่าได้ปิดก้ันตนเองค่ะ ยกเว้นว่า คุณเป็นสมาชิกระดับแพลทินัม (Platinum Lady) หรือ อยู่ในช่วงคบเดทกับฝ่ายชายต่างชาติ หรือเมื่อคุณได้พบรักกับชายต่างชาติ และตกลงว่าจะคบหากันอย่างจริงจัง คุณต้องปิด profile ของคุณตาม Web Dating ต่างๆ ที่คุณเคยสมัครไว้ทันทีรวมทั้งฝ่ายชาย ด้วยเช่นกัน เพื่อแสดงให้ต่างฝ่ายได้รู้ว่า คุณท้ังสองจริงใจและพร้อมที่จะศึกษากันอย่างจริงจังขณะที่กําลังคบกันค่ะ

Line profile pic.jpg

สอบถามบริการ-ให้ติดต่อกลับ

ข้อมูลปลอดภัยมาตรฐาน SDN