อะไรบ้างที่คุณควรเขียนใน profile

 

โดยรวมแล้วดิฉันขอแนะนําว่า สิ่งที่คุณควรจะสื่อออกมาใน profile ของคุณ คือ เรื่องความใฝ่ฝันในชีวิตของคุณ หรือคุณทุ่มเทกับเรื่องใดบ้าง เรื่องการงานของคุณที่น่าสนใจ เรื่องชีวิตประจําวันที่คุณทําแล้วมีความสุข รวมถึงกิจกรรมยามว่างที่คุณทํา เช่น ปลูกต้นไม้ อ่านหนังสือ ร้องเพลง ท่องเที่ยว คุณต้อง เขียนเรื่องราวเหล่านี่ออกมา เพราะมันจะเป็นส่ิงที่ทําให้ชายฝรั่งเข้าใจตัวตนของคุณมากขึ้น จินตนาการถึงบุคลิกของคุณ แล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้ชายฝรั่งที่มีรูปแบบชีวิตคล้ายคลึงกับคุณ สนใจในตัวคุณและขอทําความรู้จักกับคุณ ซึ่งถือเป็นที่มาของการเริ่มต้นสานสัมพันธ์ระหว่างกันค่ะ

สิ่งต่อมาที่คุณควรถ่ายทอดออกไปบน profile ของคุณ คือ อารมณ์ขัน ผู้หญิงที่มีอารมณ์ขันมักจะไม่ค่อยน่าเบื่อ อันที่จริงผู้หญิงไทยจะได้เปรียบในเรื่องนี้กันอยู่แล้ว เพราะคนไทยเรายิ้มง่าย หัวเราะเก่ง แต่คุณต้องเขียนความสดใสร่าเริง หรือความมีอารมณ์ขันนั้นออกไปเท่านั้นเอง เช่น คุณอาจเล่าถึงฉายา ที่เพื่อนๆ ต้ังให้คุณก็ได้ค่ะ

Line profile pic.jpg

สอบถามบริการ-ให้ติดต่อกลับ

ข้อมูลปลอดภัยมาตรฐาน SDN