อะไรบ้างที่คุณไม่ควรเขียนลงใน profile

อะไรบ้างที่คุณไม่ควรเขียนลงใน profile

1. ใน profile คุณไม่ควรเยินยอตัวเองเกินไป เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เพื่อนของคุณ หรือชายฝรั่งที่เข้ามาดู profile จะเป็นคนที่บอกถึงความดีของคุณเอง

2. คุณควรเขียนในสิ่งที่คุณชอบ มากกว่าสิ่งที่ไม่ชอบ ซึ่งนั่นแสดงให้เห็นว่า คุณเป็นหญิงไทยที่มองโลกในแง่ดี และไม่ควรเขียนเจาะจงรายละเอียดมากเกินไป เช่น ฉันไม่ชอบเดินชายหาด ไม่ชอบดู ทีวี หรือไม่ชอบไปแคมป์กับเพื่อนๆ

3. คุณไม่ควรเขียน profile ให้ดูเหมือนกับว่าคุณเป็นคนมีชีวิตที่กดดัน ไม่มีความสุข แล้วต้องการ หาที่พึ่ง หรือคุณแค่ต้องการใครสักคนมาเป็นเพื่อนที่ทําให้คุณหัวเราะได้เท่าน้ัน เพราะชายฝรั่งอาจคิดว่า เขาไม่ใช่ตัวตลกของคุณ

4. ไม่ควรเขียน เรื่อง sex อย่างเปิดเผย เพราะจะทําให้พวกมิจฉาชีพเข้ามาสนใจตัวคุณแทนค่ะ

Line profile pic.jpg

สอบถามบริการ-ให้ติดต่อกลับ

ข้อมูลปลอดภัยมาตรฐาน SDN