ใบสมัครส่งถึง Mr.Jeff Gebhart

สวัสดีค่ะ/ขอบคุณที่ให้ความสนใจ และอยากที่จะทำความรู้จักกับ Mr.Jeff Gebhart ก่อนที่คุณจะกรอกแบบสอบถาม (ใบสมัครส่งถึง Mr.Jeff Gebhart) เขาได้ทำเป็นเวบไว้นั้น: 1. Mr.Jeff ไม่ได้เป็นสมาชิกของเรา ณ ตอนนี้ 2. คำถามจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด-และคำตอบ-เลือกตอบเป็นภาษาอังกฤษนั้น...