เลือกแบบเติมแต้ม

√ ซื้อแต้มจำนวนน้อยหรือมากตามความต้องการของคุณ

√ 1 แต้ม = 10 บาท

√ จะหักแต้มเมือคุณ

1.ส่งข้อความให้ฝ่ายชายระบบหัก 1 แต้ม

2.เปิดอ่านข้อความที่ฝ่ายชายส่งมาระบบหัก 1 แต้ม

3.แชทกับอีกฝ่ายระบบหัก 1 แต้ม/นาที

4.เว็บแคมกับอีกฝ่ายระบบหัก 1 แต้ม/นาที